Kontakt | PKS Siedlce Sp. z o.o.

Kontakt

PKS SIEDLCE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
08-110 Siedlce, ul. Świętojańska 9

 

Wpisane w Sądzie Rejonowym dla M.St. Warszawy
w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000652174

Kapitał zakładowy spółki: 10 000 zł w całości wpłacony
NIP:  821-264-93-47   REGON: 366072651

Przewozy
kom.  668 364 488 ( w dni robocze 06:15-14:00)
e-mail: przewozy@pks.siedlce.pl

Kasy
ul. Świętojańska 9 piętro II lokal 4
(czynne  w dni robocze  06:00 - 15:00)
e-mail: kasa@pks.siedlce.pl

Infolinia o rozkładach jazdy
703 302 501 (czynne 24h/7)
koszt 2,08 zł brutto za minutę połączenia